קרן משפחות מופת

 

"משפחות מופת" הוא פרויקט המוקדש להכרה ועידוד משפחות מרובות ילדים. במסגרת הפרויקט מוצעות מלגות לילדים ממשפחות המונות מעל עשרה ילדים ואשר מהוות מופת של תרומה לקהילה ולמדינה.

הפרויקט מנפץ תדמית שנדבקה למשפחות ברוכות ילדים כמשפחות נחשלות הרובצות לנטל על החברה הישראלית, ומסייע להדגשת הצד החיובי ותרומתן לחברה. חיבה מקיימת טקס רב רושם במעמד ראשי המדינה והרבנים הראשיים בו מוענקות תעודות הוקרה ומלגות לימודים לבני המשפחה 

מדי שנה נבחרות כ - 18 משפחות מרחבי הארץ וממגוון עדות ואוכלוסיות לאחר שהומלצו על ידי ועדות ברשויות המקומיות ולאחר שעברו ראיונות על ידי נציגי הרשות. 

בתהליכי האיתור נבחרות משפחות שמעבר להיותן מרובות ילדים, מהוות מופת של תרומה לקהילה. במהלך הטקס מציגים ראשי הערים את המשפחות שבחרו מבין תושבי עירם, וראשי המדינה מעניקים למשפחות תעודת הוקרה בחתימתם. 

התרגשות רבה אוחזת בקרב בני המשפחות והמשתתפים ברגע השיא בו מברך הרב הראשי את כלל המשפחות בברכתו של יעקב אבינו "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" ברכה המביעה התפעלות מהכמות ומהאיכות של בני יוסף.

הטקס מסתיים במעמד ברכת כהנים כשכל הקהל עומד על רגליו והאבות מניחים את ידיהם על ראש צאצאיהם לקול ברכתו של הרב הראשי.