"תוכנית "קבלת תעודת זהות בחיבה

 

החברה הישראלית מוגדרת כיום, יותר מאשר כור היתוך, חברה רב תרבותית – ומכאן נובע הייחוד שלה. במקביל לתחייה התרבותית העדתית גוברת ההתעניינות בחברה הישראלית בתכנים יהודיים מסורתיים שדומה כי נותרו מאחור בבניית החיים הלאומיים בארץ ישראל, על אף שברמה הערכית הם תמיד עמדו ברקע. בביקור במרכז חיבה בנושא זהות ובמסגרת קבלת תעודת הזהות לתלמידים, אנו מציעים

סדנת פתיחה, סיור חווייתי מלווה בשחקן ולבסוף סדנה מוסיקלית 

כדי להעביר את הרעיון והמסר, לחבר את הפרט המורכב, למציאות הישראלית המורכבת, ומתוך גילוי העוגנים התרבותיים השורשיים בזהות היהודית והישראלית לראות בה ובעצמו את הדברים הטובים, לגלות את זכות הבחירה הנתונה לכל אחד ולקחת מהעושר הזה לעצמו. יוצאים לסיור באתרים שונים בירושלים ובעצם למסע על ציר הזמן, המקנה ידע של העבר בעל משמעות חיה לגבי ההווה

.הסיור נע כל העת בין הכלל ובין הפרט, בין שורשים ומורשת לבין בחירה והתחדשות