Hibba

תוכנית - מרכז חיבה לתרבות יהודית

פיוטובוס

סיור מוזיקלי בו מגלם שחקן את הסיפור מאחורי האתר, והנגן- פייטן מלווה בשירים וסיפורים שנוגעים למקום,לאנשים ולהווי הייחודי המאפיין כל אתר. שמשאיר טעם שותח את הלב והנשמה למקומות לשירים ולפיוטים המצביעים על יחודה של ירושלים.

פרטים נוספים

תמכו בפעילות שלנו: