נשמח להעלות את הביצוע שלך או של אחרים לפיוט זה ובלבד שהוא באיכות סבירה. העלאת פיוט כרוכה בתשלום של 49 ₪ עבור השתתפות באחזקת האתר ופיתוחו. אנו מתחייבים להעלות את הפיוט למשך שנתיים. לאחר תקופה זו תוכלו לחדש את האחזקה ואף אנו נפנה אליכם לחידוש תקופת האחזקה. אנו שומרים לעצמנו את זכות העריכה ולא מתחייבים להעלות כל ביצוע. במידה והחליטה מערכת האתר שלא להעלות את הפיוט, החיוב לא יבוצע. יודגש כי החיוב מתבצע רק לאחר אישור הפיוט על ידי מערכת האתר.