לפרטים והרשמה:

https://eventbuzz.co.il/lp/event/kurdistan

יום שלישי 25 פברואר 2020 
19:00  
חוות הנוער הציוני  

הזמנתי