תוכנית ייחודית במסגרתה יעבירו שלושה מרצים מן השורה הראשונה הרצאות קצרות בנושאים תורה, נביאים וכתובים.
תורה - פרופ' ישראל רוזנסון,

נביאים - הרב דוד סבתו,

כתובים - ד"ר רותי וולפיש.

המפגשים יתקיימו בימי שלישי ב-19:30-21:00.

יום שלישי 03 דצמבר 2019 
19:30  
מרכז חיבה  

הזמנתי