ספר המדינה - מונודרמה על פי עגנון

יום חמישי 12 דצמבר 2019 
20:00  
מרכז חיבה  

לרכישה לפרטים

מוצ"ש תרבות

שבת 30 נובמבר 2019 
20:00  
מרכז חיבה  

לרכישה לפרטים

תנ"ך TED

יום שלישי 03 דצמבר 2019 
19:30  
מרכז חיבה  

לרכישה לפרטים

חיבת הפיוט - הספר החדש

יום שלישי 14 מאי 2019 
00:00  
מרכז חיבה  

לרכישה לפרטים